ตึกหมุน 360 องศา ทุกชั้น มีอยู่จริงที่ดูไบ

ตึกหมุน 360 องศา ทุกชั้น มีอยู่จริงที่ดูไบ อย่าเพิ่งตกใจไป ว่า สิ่งที่คุณอ่านข้างต้น เป็นเพียงเรื่องในจินตนาการ หรือเรื่องที่มาพูดกันเล่นๆ ให้คุณตื่นเต้น  แต่คุณไม่ต้องคิดว่า ตึกหมุนทุกชั้น มีจริงๆ ตึกหมุน 360 องศา ทุกชั้น ที่พูดถึงนี้ เป็นตึกหมุน

Read more