31 ปี โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)

กว่า 31 ปีที่สร้างความสุขให้ทุกคนในครอบครัว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland) ดินแดนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสวนสนุกให้ทุกคนในครอบครัวได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ทั้งวัน โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland) ถือว่าเป็นสวนสนุกของดิสนีย์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ได้ถูกสร้างขึ้นที่ เมืองอุระยะซุ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น และเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2526

Read more