สายการบินอันดับ 1 ปี 2008 Singapore Airline

Singapore Airline สายการบินแห่งปี 2550 จากการจัดอันดับจากบริษัทสกายแทรกซ์ รีเสิร์ช  บริษัทวิจัยชั้นนำในธุรกิจการบินของโลก ที่ทำการสำรวจเพื่อจัดอันดับสายการบินแห่งปี 2550 สายการบินที่ได้รับเลือกให้เป็นสายการบินอันดับ 1 ในปี 2550  ได้แก่ สิงคโปร์แอร์ไลน์  ส่วนอันดับที่ 2 ไม่ใช่สายการบินอื่นที่ไหน คือ การบินไทยของเรานั่นเอง

Read more

E-Service ของบางกอกแอร์เวย์ส

ด้วยการให้บริการด้วยดีมาตลอด 38 ปีของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  จวบจนถึงวันนี้สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ที่จะตอบแทนให้กับผู้ที่รักการเดินทางท่องเที่ยว ด้วยการเปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ผ่านทางเวปไซต์ www.bangkokair.com www.bangkokair.com ได้ทำการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ทันสมัยและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการเสมอมา ได้แก่  บริการสำรองบัตรโดยสาร, บริการสำรองที่พัก,บริการสถานะเที่ยวบินและตารางการบิน, แผนที่การเดินทาง, ประกันการเดินทาง และ E-Service ในที่นี้จะขอกล่าวถึง 2

Read more