สำรวจปราสาทท่านโชกุน ในอิคคิวซัง : วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple)

สำรวจปราสาทท่านโชกุน ในอิคคิวซัง อย่าเพิ่งงง ว่า หมายถึงอะไร เพราะที่นี่คือ วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple) หรือ วัดทอง ที่เกียวโต อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเมื่อไปเกียวโต คือ วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple) หรือวัดทอง ที่ วัดคินคะคุจิ

Read more